Dyplomy

Zdarza się, że jestem pytana o żródła mojej wiedzy. Dlatego na potwierdzenie informacji,które zawarłam w dziale DOŚWIADCZENIE zamieszczam część z dyplomów i certyfikatów, jakie posiadam oraz kilka zdjęć ze szkoleń.